6.2

    mier da, mira aquella osa lunar    

            traducido por Enrique Aureng Silva . 04.21

5.2

    Luis’s Routine    

            translated by Rachel Whalen . 03.21

4.2

    to hurt

            translated by Rachel Whalen . 02.21

3.2

    Otros Espejos

            traducido por Enrique Aureng Silva . 01.21

2.2

    Campo Elíseo

            traducido por Enrique Aureng Silva . 12.20

1.2

    Islands  

            translated by Rachel Whalen . 11.20

6.3

    맙소사, 저 달 곰 봐라    

            이연 . 2020